δραστηριότητες

Η Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ είναι η πλέον εξειδικευμένη εταιρεία στην Ελλάδα στον τομέα μελέτης και κατασκευής βιομηχανικού εξοπλισμού. Οι δραστηριότητές της καλύπτουν πλήρως την ελληνική αγορά, αλλά επεκτείνονται και στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ινδίες, Κίνα και αναπτύσσονται κυρίως στις ακόλουθες κατηγορίες εξοπλισμού.

Ανυψωτικός εξοπλισμός χαλυβουργείων

Πυλώνες και Γερανογέφυρες Φόρτωσης Scrap - Γερανογέφυρες Τροφοδοσίας Κλιβάνων Χύτευσης

Γερανογέφυρες Διαχείρισης Μπιγιετών

Βαρούλκα και Ανυψωτικούς Μηχανισμούς Ανοικτού Τύπου Μεγάλης Ανυψωτικής Ικανότητας

Ανυψωτικός εξοπλισμός εργοστασίων παραγωγής ρεύματος

Πυλώνες και Γερανογέφυρες Υδροηλεκτρικών Έργων Μεγάλης Ανυψωτικής Ικανότητας

Πυλώνες και Γερανογέφυρες Θερμοηλεκτρικών Έργων

Ανυψωτικός εξοπλισμός βιομηχανιών

Πυλώνες και Γερανογέφυρες Διαχείρισης Παραγωγής

Πυλώνες και Γερανογέφυρες Συντήρησης

Γερανούς Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων όλων των τύπων

Μεταξύ των έργων που έχει εκτελέσει η Εταιρία στους τομείς αυτούς είναι:

Είκοσιτρεις γερανογέφυρες για τη Χαλυβουργική.


Χαλυβουργική (διαχείριση παραγωγής)

Γερανοί ναυπηγείων για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, καθώς και γερανοί βιομηχανικών εγκαταστάσεων.


Ναυπηγεία Ελευσίνας

Γερανογέφυρες συντήρησης (Ρίο - Αντίρριο) και διαχείρισης παραγωγής (Σωληνουργεία Κορίνθου, Χαλυβουργική, Χαλυβουργία Θεσσαλίας), γερανογέφυρες φόρτωσης scrap (Χαλυβουργική) και γερανογέφυρες τροφοδοσίας κλιβάνων χύτευσης.


Ρίο - Αντίρριο


Χαλυβουργία Θεσσαλίας

Δύο επικαθήμενες γερανογέφυρες διπλού φορέα, με περιστρεφόμενο βαρουλκοφορείο, για το νέο ελασματουργείο της Χαλυβουργικής (2006).


Χαλυβουργική (Νέο Ελασματουργείο) - Γερανογέφυρα 15τόνων & ανοίγματος 27μ.


Χαλυβουργική (Νέο Ελασματουργείο) - Άποψη περιστρεφόμενου βαρουλκοφορείου

Δύο επικαθήμενες γερανογέφυρες με συστήματα anti-sway, συγχρονισμού drives και με σύστημα αποφυγής πρόσκρουσης, για τη Νέα Αποθήκη Πλέγματος της Χαλυβουργικής (2006).


Χαλυβουργική (Νέα Αποθήκη Πλέγματος) - Γερανογέφυρα 10 τόνων & ανοίγματος 62 μ.


Αρπάγη 5,0 κυβικών μέτρων για διαχείριση Λατερίτη Αποθήκης Α’ υλών.


Επικαθήμενη γερανογέφυρα δυναμικότητας 16 τόνων με αρπάγη,
για τη νέα Αίθουσα Α’ Υλών της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε, Λάρυμνα


Χαλυβουργική (Νέα Αποθήκη Πλέγματος) - Γερανογέφυρα 10 τόνων & ανοίγματος 62 μ.

Μία γερανογέφυρα δυναμικότητας 50 ton για το εργοστάσιο σιδηρονικελίου της Ferronikeli στο Κόσοβο

Μία γερανογέφυρα δυναμικότητας 90 ton για το εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα

Βαριές μεταλλικές κατασκευές

Στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών, η εταιρεία εκτός από τη μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση ανυψωτικών και μεταφορικών μηχανημάτων, με συνεχώς αυξανόμενη καθετοποίηση της παραγωγής, εκτελεί σύνθετες μηχανουργικές και μεταλλικές κατασκευές, όπως εξοπλισμό ορυχείων, βιομηχανικό εξοπλισμό, σύνθετα μεταλλικά κτίρια, ενώ έχει εκτελέσει και σημαντικά ενεργειακά έργα.

Μεταξύ των έργων που έχει εκτελέσει η Εταιρία στον τομέα αυτό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό είναι:

Μεταφορικές Ταινίες και Ταινιόδρομοι.

Δύο σπαστήρες αδρανών και τρεις αποθέτες λιγνίτου για το Νότιο Πεδίο Πτολεμαϊδας (ΔΕΗ).

Πύργο προθέρμανσης τσιμέντου για το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ στη Θεσσαλονίκη.

Κατασκευή Σταθμού Επιβίβασης Επιβατών Νέου Αεροδρομίου Αθηνών.

Υπόστεγα & Βιομηχανικά Κτίρια.


Σωληνουργεία Κορίνθου


Σωληνουργεία Κορίνθου

Σύστημα αυτόματης φόρτωσης Αλουμίνας για "Αλουμίνιο της Ελλάδας".

Δύο χιλιάδες τόνους συνθέτων μεταλλικών κατασκευών για εργοστάσιο τσιμέντων στη Δαμασκό της Συρίας (προμήθεια και εγκατάσταση).

Μεγάλο αριθμό ηλεκτροκινήτων γερανών οροφής, για διάφορες χώρες, όπως ΣΥΡΙΑ, ΙΟΡΔΑΝΙΑ, ΚΥΠΡΟ, ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ, κλπ.


Χαλυβουργική (γερανογέφυρα διαχείρισης scrap)

Γέφυρες

Μετά από διεθνή διαγωνισμό, η εταιρία μας ανέλαβε το 2001 την κατασκευή των πέντε πλατφόρμων συντήρησης της Γέφυρας Ρίου - Αντίρριου. Οι πλατφόρμες αυτές είναι αναρτημένες κάτω από τη γέφυρα και τοποθετημένες από μία σε κάθε άνοιγμα της γέφυρας, από πυλώνα σε πυλώνα.

Σκοπό έχουν να παρέχουν πρόσβαση στην κάτω επιφάνεια της Γέφυρας στο προσωπικό που έχει αναλάβει τον τακτικό έλεγχο και τη συντήρησή της. Έχουν τη δυνατότητα, παρά το μεγάλο τους βάρος (40 τόνοι), να κινούνται κατά μήκος της γέφυρας, με ταχύτητα 30 μέτρα το λεπτό, με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια κίνησης. Επιπλέον, έχουν κατασκευαστεί με τις πλέον αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές αντιδιαβρωτικής προστασίας, τόσο αναφορικά με το χαλύβδινο πλαίσιό τους, όσο και με τα μηχανολογικά τους εξαρτήματα, αφού θεωρούνται μόνιμες κατασκευές της γέφυρας.

Δίκαια η εταιρία μας μπορεί να υπερηφανεύεται για την ολοκλήρωση ενός έργου που, παρά τις πολλές τεχνικές ιδιαιτερότητές του, άφησε απόλυτα ικανοποιημένους τους φορείς που ήταν επιφορτισμένοι με τον ποιοτικό έλεγχο όλων των κατασκευών της Γέφυρας.

 

© ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΚΑΣ