δραστηριότητες

Αιολική Ενέργεια

Η Εταιρεία αποφάσισε να εισέλθει στον τομέα της ενέργειας το 1994, όταν άνοιξε ο δρόμος σε ιδιώτες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (Ν.2244). Η επιλογή αυτή βασίστηκε στην εμπειρία της Εταιρείας στην κατασκευή αιολικών πάρκων και υδροηλεκτρικών σταθμών για λογαριασμό της ΔΕΗ, καθώς και στις ευνοϊκές συνθήκες που παρουσιάζονταν για την ανάπτυξη κυρίως της αιολικής ενέργειας τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.
 

Η Εταιρεία αρχικά δραστηριοποιήθηκε στην κατασκευή αιολικών πάρκων στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Μετά από διεθνή διαγωνισμό, ανέλαβε την κατασκευή 5 αιολικών πάρκων για λογαριασμό της ΔΕΗ, συνολικής ισχύος 10,2 ΜW, τα οποία λειτουργούν από το 1992 στα παρακάτω νησιά:
 

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

MW

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΑΝΕΓΕΡΣΗ

Άνδρος

1,575

ΔΕΗ

1991-1992

Ψαρά

2,100

ΔΕΗ

«

Χίος

2,475

ΔΕΗ

«

Σάμος

2,025

ΔΕΗ

«

Λέσβος

2,025

ΔΕΗ

«

ΣΥΝΟΛΟ

10,200Υδροηλεκτρικοί & Θερμοηλεκτρικοί Σταθμοί
 

Η Εταιρεία έχει επίσης σημαντική εμπειρία στον τομέα των υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Μέχρι σήμερα έχει αναλάβει κατασκευές γεννητριών για μικρού και μεσαίου μεγέθους υδροηλεκτρικούς σταθμούς, τουρμπίνες, θυροφράγματα, γερανογέφυρες και μεταλλικούς αγωγούς. Μεταξύ των έργων που έχει εκτελέσει η Εταιρεία στον τομέα αυτό κατά το παρελθόν είναι:

•  Γερανογέφυρες ικανότητας μέχρι 350Τ για Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς (ΔΕΗ).

 

•  Υδροηλεκτρικός Σταθμός 3x4 MW στο Μακροχώρι Βέροιας ως κύριος ανάδοχος για τη ΔΕΗ.

 

•  Εξοπλισμός για τους ΥΗΣ Σφηκιάς, Ασωμάτων, Αώου, Πλατανόβρυσης, Μεσοχώρας κλπ.

 

•  Θερμοηλεκτρικός Σταθμός συνδυασμένου κύκλου στο Λαύριο.

Ηλιακή Ενέργεια


Η Εταιρεία έδειξε από νωρίς ενδιαφέρον για την ηλιακή ενέργεια και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Έτσι, τον Απρίλιο του 2001 ολοκλήρωσε με επιτυχία την κατασκευή Φ/Β Πάρκου ισχύος 171,6 ΚW, ενός από τα πρώτα του μεγέθους αυτού στην Ελλάδα. Η θέση εγκατάστασης του Πάρκου βρίσκεται στο χώρο των αιολικών πάρκων του Ομίλου στην περιοχή Ξηρολίμνης του Ν. Λασιθίου, 10 χλμ. περίπου νοτιοανατολικά της Σητείας.

 

© ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΚΑΣ