ποιοι
είμαστε

Η παραγωγική μονάδα της Ρόκας Κατασκευές ΑΒΕΕ βρίσκεται στην Βιομηχανική Περιοχή Τριπόλεως. Το σύγχρονο βιομηχανοστάσιο της επιτρέπει να αναλαμβάνει έργα μεγάλων απαιτήσεων συνδυάζοντας παραγωγικότητα υψηλού επιπέδου, εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό. Το παραγωγικό δυναμικό του βιομηχανοστασίου της Εταιρείας ανέρχεται περίπου σε 10.000 τόνους μικτών κατασκευών ετησίως εξασφαλίζοντάς της καλή ροή εργασιών.

Στο χώρο του εργοστασίου είναι εγκατεστημένα υπερσύγχρονα μηχανήματα κοπής και διαμόρφωσης μετάλλων καθώς και μηχανήματα μηχανουργικής κατεργασίας μεταλλικών κατασκευών, γεγονός που το κατατάσσει μεταξύ των πλέον σύγχρονων ευρωπαϊκών εργοστασίων στον τομέα του. Ο άρτιος εξοπλισμός του εργοστασίου συνδυασμένος με το υψηλοτάτου επιπέδου εκπαιδευμένο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και με την παρακολούθηση αυστηρού ποιοτικού ελέγχου, εξασφαλίζει την παραγωγή υψηλής ποιότητας κατασκευών με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές.

Η εταιρεία , περά από την πιστοποίηση κατά ISO 9001, κατέχει πιστοποιητικό κατά DIN 18800-7 και EURONORM 729-2 από την SLV Berlin - Brandenburg για την πραγματοποίηση εργασιών συγκόλλησης. Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν και ενισχύουν την θέση της εταιρείας απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό.

Στα βασικά μηχανήματα του εξοπλισμού του εργοστασίου περιλαμβάνονται:

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ και ΒΑΦΗΣ πρώτης ύλης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΦΛΟΓΟΚΟΠΗΣ (τεμ.3) διαστάσεων έως και 6,2m x 23m η μεγαλύτερη.

ΨΑΛΙΔΙ για κοπή ελασμάτων έως και 12mm πάχους στα 6 m μήκος.

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ NC μήκους 12m.

ΠΡΙΟΝΙΑ (τεμ 3) για την κοπή διαφόρων προφίλ.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ (τεμ.3 ) κάμψεως ελασμάτων πλάτους 3m και πάχους έως 70mm.

ΣΤΡΑΝΤΖΑ για διαμόρφωση ελασμάτων έως 6m μήκος , ικανότητας 400 ton.

ΡΟΜΠΟΤ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (τεμ 2) 9 βαθμών ελευθερίας και την δυνατότητα συγκόλλησης κατασκευών διαστάσεων έως και, πλάτους 3m ύψους 2,5m και μήκους 60m.

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (τεμ.5) βυθιζόμενου τόξου. Τα Robot, οι μηχανές και ο εξοπλισμός συγκόλλησης είναι υπερσύγχρονα με δυνατότητες προγραμματισμού για συνεχή παραγωγή.

BOHRING (τεμ.5 ) ΝC διαμέτρου έως 200mm,και διαστάσεων έως Χ=12500 mm Ψ=4000 mm και Ζ=2000 mm.

ΚΑΘΕΤΟΣ ΤΟΡΝΟΣ (CAROUSSEL) με τραπέζι κατεργασίας διαμέτρου 6,5m.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΤΟΡΝΟΙ (τεμ.8), εκ των οποίων 3 CNC.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΠΡΕΣΕΣ έως 800 ton.

ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ τεμ.22 με ικανότητας ανύψωσης τεμαχίων έως και 100 ton.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ – ΒΑΦΗΣ του τελικού προϊόντος με τη δυνατότητα ελέγχου των συνθηκών βαφής (θερμοκρασίας –υγρασίας) και για κατασκευές διαστάσεων έως και, πλάτους 6,5m ύψους 5m και μήκους 40m.

 

© ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΚΑΣ